Programy partnerskie

X Misja Regulusa „PAŁASZ DRAGONÓW GWARDII KORONNEJ”

Szanowni partnerzy!

Zapraszamy do udziału w X Misji Regulusa
„PAŁASZ DRAGONÓW GWARDII KORONNEJ. ”

Ten jubileuszowy program ruszył 5 października.
Trofeum misji otrzyma jej zwycięzca. Dziewięciu kolejnych uczestników programu otrzymuje pamiątkowy sztylet – DRUH REGULUSA.
Zakończenie programu nastąpi 30 czerwca 2022 roku.

Oto jego zasady:

  • KARTA MISJI zawiera 16 pól, na które nakleja się otrzymane znaczki
  • Znaczki dostarczane są do Waszej firmy przy dostawie zamówionego towaru, wyłącznie wraz z dokumentem dostawy lub fakturą. Znaczki może zbierać każdy.
  • Karty Misji dostarczy Wam opiekun handlowy, możemy je wysłać pocztą, można je także pobrać z naszej strony internetowej i wydrukować.
  • Za wypełnioną 16 znaczkami kartę płacimy gotówką lub przelewem na wskazane konto kwotę 200.- (dwieście złotych). Kartę należy przekazać opiekunowi handlowemu lub wysłać pocztą na adres firmy lub wysłać skan karty e-mailem. Gotówkę otrzymacie bezzwłocznie.
  • WAŻNE: Wygląd znaczków w każdej misji jest inny. Jeśli na karcie znajdzie się choć jeden znaczek z poprzednich misji, karta przepada.
  • Wypłacamy gotówkę wyłącznie za kompletne karty misji (16 znaczków).

Znaczki otrzymuje się za:

  • 1 znaczek. Za zakup każdego grzejnika typoszereg REVERS.
  • 1 znaczek. Za zakup każdego grzejnika typoszereg E-VENT.
  • 1 znaczek. Za każde 1000.- PLN netto przy zakupie zestawów ogrzewania kanałowego.
  • 1 znaczek. Za każdy grzejnik z innych typoszeregów o wartości zakupu 800.- PLN netto

Zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa !!!