Programy partnerskie

XI MISJA – czas trwania - od 1 lipca 2023 do 30 czerwca 2024.

Szanowni partnerzy!

Zapraszamy do udziału w XI Misji Regulusa

Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2023 kończy się prolongowany od ubiegłego roku okres wydawania znaczków X Misji – „Pałasz dragonów gwardii konnej”. Karta X Misji, wypełniona 16 niebieskimi znaczkami, dostarczanymi do Państwa przy realizacji każdej dostawy produktów REGULUS®-system, premiowana była wypłatą kwoty 200.- zł.                                        

Jest jeszcze szansa, by w bieżącym tygodniu skompletować brakujące do pełnej karty znaczki misji i uzyskanie prawa do wypłaty premii.

 

Przy dostawach realizowanych od 1 lipca 2023, wydawać będziemy znaczki XI Misji w kolorze czerwono-żółtym. Ułatwiamy naszym odbiorcom osiągnięcie celu, jakim jest wypłacenie premii gotówkowej za zakup naszych produktów.

  • KARTA MISJI zawiera 10 pól, na które nakleja się otrzymane czerwono-żółte znaczki. Jeden znaczek ma wartość: 20 zł.
  • Za wypełnioną 10 znaczkami kartę zapłacimy gotówką lub przelewem na wskazane konto kwotę 200.- (dwieście złotych). Wypłacamy  gotówkę 200.- zł wyłącznie za kompletne karty zawierające 10 nowych znaczków.
  • Jeden znaczek otrzymuje się za każdy zakup wartości 1000 zł netto – niezależnie od zakupionego asortymentu produktów. Przykład: wartość faktury 10.300.- netto = 10 znaczków = 200.- zł
  • Oryginał karty lub nawet zwykła kartkę za znaczkami należy przekazać na ręce Waszego opiekuna handlowego, naszego kierowcy dostarczającego towar lub wysłać oryginał pocztą na adres firmy. Przelew nastąpi w dniu otrzymaniu oryginału. Nie honorujemy skanu lub ksero.
  • Znaczki dostarczane są przy dostawie zamówionego towaru, wyłącznie wraz z dokumentem dostawy lub fakturą. Może je zbierać każdy.
  • Karty do kompletowania znaczków są do pobrania na firmowej stronie internetowej regulus.com.pl Znaczki można także nakleić na zwykłą kartkę z nazwą nazwiskiem i kontem do przelewu.

UWAGA: z programu wyłączone są inwestycje oraz zakupy na specjalnych warunkach.

Zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa !!!