Szkolenia dla naszych partnerów

W celu podniesienia jakości usług naszych odbiorców organizujemy we współpracujących firmach szkolenia. Szkolenia mogą być organizowane wyłącznie dla handlowców, dla instalatorów bądź projektantów w sposób uwzględniający ich różną rolę w procesie wdrażania produktu u końcowego odbiorcy.
Do realizacji szkolenia dochodzi na wniosek zainteresowanej firmy lub wskutek dostrzeżenia przez nas takiej potrzeby.
Odbyte szkolenia są dla nas gwarancją , iż dystrybucja produktu odbywa się w sposób świadomy i celowy.