Dobór grzejnika

PARAMETRY POMIESZCZENIA:

Nazwa pomieszczenia:

Wysokość pomieszczenia:

m

Długość pomieszczenia:

m

Szerokość pomieszczenia:

m

Powierzchnia:

m2

Kubatura:

m3
Ściana

x

ile ścian zewnętrznych:

Ściana

x

ile ścian zewnętrznych:

Strefa klimatyczna:

Izolacyjność cieplna pomieszczeń w budynku:

Powierzchnia okien:

m2

Konstrukcja okna:

Drzwi zewnętrzne:

m2

Konstrukcja drzwi:

Rodzaj stropu/dachu:

Rodzaj podłogi:

Krotność wymiany powietrza:

STRATY CIEPŁA:

Obliczone zapotrzebowanie ciepła:

W