Czy grzejnik REVERS może zardzewieć?

Nie, grzejniki REVERS nie mogą zardzewieć. Grzejniki REVERS zbudowane są z aluminium i miedzi, które nie ulegają korozji. Grzejniki REGULUS cechuje duża odporność na korozję – stąd są grzejnikami pierwszego wyboru na baseny, myjnie samochodowe, ogrody zimowe i.t.p. Mogą pracować w instalacjach zasilanych parą pod ciśnieniem –przemysł, piekarnie, pralnie i.t.p. Więcej o korozji w instalacjach…

Więcej